Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Svet Agencije za energijo je na 66. redni seji sveta 30. januarja 2020 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/20.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
14.01.2020
Datum zaključka:
20.01.2020
Datum objave
14.01.2020 08:31
Datum posodobitve
19.03.2021 12:32
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)