Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

Svet Agencije za energijo je na 61. redni seji sveta 5. septembra 2019 sprejel Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo, ki bo začel veljati15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
19.06.2019
Datum zaključka:
05.07.2019
Datum objave
19.06.2019 12:43
Datum posodobitve
06.09.2019 12:30
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)