Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu

Svet Agencije za energijo je na 100. redni seji sveta 23. februarja 2023 sprejel Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/23, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024, razen 10. člena in V. poglavja tega akta, ki se začneta uporabljati z dnem uveljavitve tega akta.

 
POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
01.12.2022
Datum zaključka:
05.01.2023
Datum objave
01.12.2022 15:38
Datum posodobitve
07.03.2023 08:22
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)