Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom

Svet Agencije za energijo je na svoji 14. redni seji 22. maja 2015 sprejel Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/15.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
17.03.2015
Datum zaključka:
01.04.2015
Datum objave
17.03.2015 11:38
Datum posodobitve
05.06.2015 15:43
Ključne besede
elektronska izmenjava podatkov entitete identifikacija entitet udeleženci na trgu
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Obnovljivi viri energije Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)