Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

Svet Agencije za energijo je na svoji 15. redni seji 10. junija 2015 sprejel Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/15.

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
02.04.2015
Datum zaključka:
17.04.2015
Datum objave
01.04.2015 11:37
Datum posodobitve
07.07.2015 08:41
Ključne besede
distribucija toplota sistemska obratovalna navodila
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)