Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina

Svet Agencije za energijo je na svoji 16. redni seji 30. julija 2015 sprejel Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/15.

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
17.04.2015
Datum zaključka:
06.05.2015
Datum objave
16.04.2015 14:29
Datum posodobitve
24.08.2015 08:33
Ključne besede
distribucija zemeljski plin sistemska obratovalna navodila
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)