Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

Agencija za energijo je zaključila javno obravnavo o predlogu Akta o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev, ki ga je pripravila na podlagi četrtega odstavka 74. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).

 

V času prve javne obravnave je Agencija za energijo prejela pripombe in predloge, ki so zajemale nekaj novih usmeritev, ki jih je agencija upoštevala pri pripravi novega predloga akta. Agencija je skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema ponovno omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu osnutku aktu. Agencija bo po končani javni obravnavi objavila prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
13.06.2017
Datum zaključka:
31.07.2017
Datum objave
13.06.2017 08:30
Datum posodobitve
08.12.2017 13:55
Ključne besede
sistemske storitve metodologija cene
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)