Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine

22.09.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 28.11.2013 05.12.2013 3

Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu agencija) je zaradi potrebe po spremembi posameznih členov akta, ki morajo biti uveljavljene s 1. januarjem 2014, pripravila osnutek Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine.

Javna obravnava aktov
— 20 Items per Page
Prikazujem 61 - 61 od 61 rezultatov.