Akt o spremembi Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

01.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2014 08.12.2014 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

01.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2014 08.12.2014 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije

26.11.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.11.2014 08.12.2014 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije

26.11.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.11.2014 08.12.2014 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine

22.09.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 28.11.2013 05.12.2013 3

Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu agencija) je zaradi potrebe po spremembi posameznih členov akta, ki morajo biti uveljavljene s 1. januarjem 2014, pripravila osnutek Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine.

Javna obravnava aktov
— 20 Items per Page
Prikazujem 61 - 65 od 65 rezultatov.