Samoocena in razvojne možnosti slovenskega veleprodajnega trga z zemeljskim plinom

23.04.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 24.04.2018 11.05.2018 6

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenja udeležencev trga in širše javnosti o trenutnem stanju na slovenskem trgu z zemeljskim plinom kot tudi mnenja, stališča in razmišljanja o možnem oziroma želenem razvoju slovenskega trga zemeljskega plina v okviru možnih povezav.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027

06.06.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.06.2017 10.07.2017 1

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Elektromobilnost (2. cikel)

27.01.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.05.2014 27.01.2017 6

Posvetovalni dokument je namenjen predvsem odjemalcem, dobaviteljem in sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij na področju električne energije, ponudnikom storitev na področju elektromobilnosti in vsem ostalim zainteresiranim. Dokument predstavlja smernice kot zaključek 1. in 2. cikla javnega posvetovanja o ureditvi področja elektromobilnosti v Sloveniji.

Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2017-2026

13.06.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.06.2016 23.12.2016 8

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o imenovanju pripravljavca prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov plinskih omrežij

16.09.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 15.09.2015 25.09.2015 1

Pripravljavec prognoz je na območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije odgovoren za pripravo prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnika omrežja in po potrebi naknadnih dodelitev.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna posvetovanja
— 5 Items per Page
Prikazujem 1 - 5 od 9 rezultatov.