Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

16.12.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.12.2022 16.12.2022 2

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Maloprodajni trg Uveljavitev pravil Energetske storitve Javna posvetovanja

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

21.10.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 21.10.2022 21.10.2022 2

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Akt o določitvi kriterijev za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom

30.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 30.09.2022 30.09.2022 2

Akt o določitvi kriterijev za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna posvetovanja Novice Sporočilo za javnost Poročila Zakonodaja Podzakonski akti

Javno posvetovanje o spremembah in dopolnitvah 10-letnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031

08.04.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.04.2022 18.04.2022 1

Agencija začela javno posvetovanje o spremembah in dopolnitvah 10-letnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Izbira najprimernejšega načina za izračunavanje faktorjev primarne energije in izpustov ogljikovega dioksida za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja

04.04.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 04.04.2022 19.04.2022 3

Agencija je začela javno posvetovanje v zvezi z izbiro najprimernejšega načina za izračunavanje kazalnikov, ki se nanašajo na sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja, in sicer: • podatek o učinkovitosti; • vrednost faktorja primarne energije in • vrednost izpustov ogljikovega dioksida na enoto dobavljene energije. Na podlagi četrtega odstavka 57. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21; v nadaljevanju ZSROVE) je agencija zadolžena za izdajo splošnega akta, s katerim predpiše preračun navedenih faktorjev oziroma kazalnikov za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se distributerjem toplote še pred izdajo splošnega akta skladno z določbami 57. člena ZSROVE omogoči seznanitev z načinom preračuna faktorjev oziroma kazalnikov za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter dajanje morebitnih pripomb in predlogov k metodologiji za preračun teh kazalnikov.

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Energetske storitve Javna posvetovanja
Prikazujem 1 - 5 od 24 rezultatov.