Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024—2033

05.06.2023 Zaključeno (odločitev sprejeta) 07.06.2023 10.07.2023 1

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024–2033.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

16.12.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.12.2022 16.12.2022 2

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Maloprodajni trg Uveljavitev pravil Energetske storitve Javna posvetovanja

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

21.10.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 21.10.2022 21.10.2022 2

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Akt o določitvi kriterijev za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom

30.09.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 30.09.2022 30.09.2022 2

Akt o določitvi kriterijev za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna posvetovanja Novice Sporočilo za javnost Poročila Zakonodaja Podzakonski akti

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023-2032

10.06.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 10.06.2022 11.07.2022 1

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023–2032.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja