Akt o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda

Svet Agencije za energijo je na 105. redni seji sveta 27. septembra 2023 sprejel Akt o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/23.

 

 

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
06.07.2023
Datum zaključka:
07.08.2023
Datum objave
06.07.2023 08:42
Datum posodobitve
09.10.2023 11:19
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)