Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Agencija je pripravila predlog sprememb in dopolnitev splošnega akta, ki se nanaša na določitev regulativnega okvira in obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
30.09.2019
Datum zaključka:
30.10.2019
Datum objave
30.09.2019 12:56
Datum posodobitve
30.09.2019 13:21
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Odprto