Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembe in dopolnitve metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.

 

Akt se spreminja in dopolnjuje v 36. členu, ki določa način obračuna omrežnine v primeru prekoračitve izstopne zmogljivosti na izstopnih točkah znotraj Republike Slovenije. S spremembami in dopolnitvami akta se po novem določa način obračuna omrežnine v primeru prekoračitve izstopne zmogljivosti za povezane distribucijske sisteme iz 216. člena EZ-1.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
26.11.2018
Datum zaključka:
07.12.2018
Datum objave
26.11.2018 14:21
Datum posodobitve
10.12.2018 08:36
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (pričakuje se odločitev)