Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu

Agencija je pripravila predlog Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu, ki določa vsebine in način izkazovanja informacij na računu za električno energijo ter zagotavljanje drugih informacij in pojasnil v zvezi z računom končnim odjemalcem in velja za dobavitelje električne energije, elektrooperaterje in druge izvajalce elektroenergetskih storitev.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
01.12.2022
Datum zaključka:
05.01.2023
Datum objave
01.12.2022 15:38
Datum posodobitve
06.01.2023 10:00
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (pričakuje se odločitev)