Akt o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov

Agencija je pripravila predlog akta, ki predpisuje način preračuna vrednosti kazalnikov za posamezen sistem daljinskega ogrevanja ter podrobnejšo vsebino in obliko zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov, ki je sestavni del trajnostnega načrta za doseganje ciljev trajnostne rabe energije.

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta v javni obravnavi), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
19.07.2022
Datum zaključka:
24.08.2022
Datum objave
19.07.2022 09:12
Datum posodobitve
26.07.2022 13:18
Ključne besede
faktor primarne energije distribucija toplote emisije co2 trajnostni načrt
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov
Status:
Odprto