Električna energija – gonilo razvoja

Stoletje nazaj so spoznali, da je za gospodarski razvoj potrebna električna energija. Prvi poslovni odjemalec električne energije v Sloveniji, če lahko tako rečemo, je bila Uprava Postojnske jame. Od otvoritve Postojnske jame za obiskovalce leta 1819 so za razsvetljavo sprva uporabljali  bakle, nato pa oljne svetilke, a ker so z dimom povzročali škodo na kapnikih, je jamska uprava leta 1884 od Dunajske firme Siemens-Halske priskrbela majhno lokomobilo z batnim parnim in enosmernim dinamo strojem moči 12 kW, 110 V.

 

 

Danes, 130 let kasneje, je v naših podjetjih in ustanovah precej več kot samo svetlo. Električna energija je gonilo razvoja in pomembno je, da se tega zavedamo. Električna energija je v 21. stoletju res sama po sebi umevna, vendar pa je treba težiti k energetski učinkovitosti in zelenemu razmišljanju. Sodobna podjetja se morajo zavedati svoje odgovornosti do okolja in električno energijo uporabljati preudarno in stroškovno učinkovito.

 

Naša naloga je, da za nekaj več kot 105.100 poslovnih odjemalcev določamo višino omrežnine, ki odraža upravičene stroške operaterja distribucijskega sistema. S spremljanjem dejavnosti na energetskem trgu vam omogočamo enostavno izbiro in zamenjavo dobavitelja, skrbimo za zanesljivost oskrbe in odločamo, kadar ste v sporu.

 

Informacije v zvezi z vašo priključitvijo na omrežje, kakovostjo dobave, ceno, menjavo dobavitelja, pravnim varstvom in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 15:49
Datum posodobitve
23.09.2021 14:35