Vloga agencije

Določa višino omrežnine

V okviru svojih nalog agencija določa višino omrežnine, ki se kot posebna postavka pojavlja na računu za električno energijo. S tem skrbi, da višina omrežnine odraža upravičene stroške operaterja distribucijskega sistema.

 

Nadzira energetski trg

Agencija spremlja in nadzira delovanje in konkurenčnost energetskega trga. Malim poslovnim odjemalcem omogoča vpogled v cene in izbiro najugodnejšega ponudnika električne energije. Pregled ponudb na trgu lahko mali poslovni odjemalci preverite s spletno aplikacijo Primerjalnik stroškov oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom.

 

Skrbi za zanesljivost oskrbe

Vloga agencije je zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo.

 

Odloča, kadar ste v sporu

Agencija odloča v sporih med vami in operaterjem distribucijskega sistema, kadar naletite na težave ali nesoglasja v zvezi z dostopom do omrežja, obračunanim zneskom omrežnine ali v zvezi s kršitvami sistemskih obratovalnih navodil.

 

Odloča tudi o pritožbah zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev, ki ga izdaja operater distribucijskega sistema.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 11:16
Datum posodobitve
29.10.2021 15:17
Področja
Poslovni odjemalci