Cena električne energije

Električna energija je blago, za katero veljajo zakonitosti ponudbe in povpraševanja, saj se s pogodbo o dobavi električne energije uredijo razmerja med odjemalci in dobavitelji električne energije. V sodobnih ekonomskih okoljih, kot je trg z energijo v Sloveniji, kjer je zagotovljen odprt dostop na trg in deluje konkurenca, na cene posameznih produktov ali storitev vplivajo tržni signali.

 

Spletna aplikacija za primerjavo stroškov oskrbe

 

Spletna aplikacija za primerjavo stroškov oskrbe z električno energijo omogoča primerjavo ponudb, ki jih dobavitelji električne energije ponujajo na trgu. Aplikacija prav tako omogoča pregleden prikaz vseh postavk skupnega zneska za plačilo dobavljene električne energije.

 

Vsem malim poslovnim odjemalcem električne energije je omogočeno, da prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z električno energijo redno spremljajo aktualne cene. Aplikacija prikazuje informativne izračune stroškov letne oskrbe izključno na podlagi ponudb rednega cenika, v katerega je vključenih najmanj 50 % in vsaj 1000 odjemalcev pri posameznem dobavitelju. V primerjavo stroškov dobave niso vključene ponudbe na podlagi akcijskih oziroma paketnih cenikov, ki jih je smiselno nadzirati na spletnih straneh dobaviteljev. 

 

Malim poslovnim odjemalcem električne energije svetujemo, da si na podlagi objavljenih ponudb izberejo tisto, ki je zanje najbolj ugodna. Pri izbiri naj dobro premislijo glede pogodbenih pogojev in obdobja vezave, kar jim utegne povzročati dodatne stroške oziroma omejiti svobodo pri menjavi dobavitelja v prihodnje.

 

Končne cene dobavljene električne energije so objavljene na spletni strani Statističnega urada RS in Evropskega statističnega urada.

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 16:00
Datum posodobitve
18.11.2020 09:15
Ključne besede
električna energija cena primerjalnik cen struktura cene stat statistični urad rs eurostat
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka