Naloge dobaviteljev

Dobavitelji zemeljskega plina morajo s svojo dejavnostjo nakupa skrbeti za takšen portfelj svojih dobavnih virov, da lahko dobavljajo plin vsaj zaščitenim odjemalcem (gospodinjstva in osnovne socialne službe) tudi v nekaterih posebnih primerih, ki so opredeljeni v Aktu o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom. Dobavitelji zemeljskega plina morajo Agenciji za energijo vsaj enkrat letno poročati o svoji pripravljenosti izpolnjevanja sposobnosti zagotavljanja zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 11:05
Datum posodobitve
06.10.2014 11:06
Ključne besede
zanesljiva oskrba dobavittelji naloge