Naloge operaterja prenosnega sistema

Operater prenosnega sistema mora vseskozi skrbeti za zanesljivo in varno delovanje prenosnega sistema. V sodelovanju z dobavitelji mora v okvirih svojih tehničnih možnosti in zakonskih zahtev poskrbeti za izvedbo vseh ukrepov dobaviteljev, ki jih le-ti predvidevajo za uspešno obvladovanje zanesljive oskrbe odjemalcev z zemeljskim plinom.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 11:02
Datum posodobitve
05.11.2014 10:35
Ključne besede
operater prenosnega sistema
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin