Pravila za zagotavljanje zanesljive oskrbe

Agencija za energijo kot pristojni organ za zagotavljanje zanesljive oskrbe redno najpozneje vsaka štiri leta izvaja oceno tveganj. S pomočjo te ocene prouči tehnične, ekonomske, okoljske in sociopolitične vplive na zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom. Na ta način torej preveri vpliv dogodkov na posameznih področjih na delovanje prenosnega omrežja, ki ga upravlja operater prenosnega sistema, in na delovanje dobaviteljev, ki z nakupi zemeljskega plina v tujini zagotavljajo oskrbo odjemalcev.

 

Na podlagi izvedene ocene tveganj je agencija izdala dva akta. Z Aktom o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom skuša preventivno zagotoviti pripravljenost operaterjev prenosnega sistema in predvsem dobaviteljev na možna posebna stanja, v katerih bo oskrba z zemeljskim plinom otežena. Z Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom pa agencija ureja organizacijske vidike delovanja posameznih ključnih organizacij za oskrbo z zemeljskim plinom v času razglašenega kriznega stanja.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 11:00
Datum posodobitve
06.07.2021 13:59
Ključne besede
zanesljiva oskrba pravila
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin