Cena toplote in drugih energetskih plinov

Cena toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih sistemov, katerih distributerji izvajajo gospodarsko javno službo, in cena, ki jo zaračunava regulirani proizvajalec toplote, je regulirana, medtem ko so cene toplote, hladu in drugih energetskih plinov iz distribucijskih sistemov, kjer se izvaja tržna dejavnost, določene na tržni osnovi (izpogajana cena med distributerjem in končnim odjemalcem).

 

Informacije o veljavnih cenah toplote ali drugega energetskega plina ter splošno veljavnih pogojih v zvezi z dostopom do teh storitev in v zvezi njihovo uporabo mora distributer odjemalcem zagotoviti na enem mestu (kontaktni točki).

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 09:01
Datum posodobitve
06.10.2017 07:02
Ključne besede
toplota cena toplote
Področja
Poslovni odjemalci