Kdaj se lahko odklopim od distribucijskega sistema toplote?

Pravico odklopa od distribucijskega sistema toplote ureja Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) (Uradni list RS, št. 121/21 189/21 121/22 – ZUOKPOE) in Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni list RS, št. 47/159/1644/22 - ZOTDS123/22). S tem so bile v nacionalno zakonodajo prenesene določbe Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (v nadaljevanju Direktiva 2018/2001/EU), ki med drugim določa pravico potrošnikov do odklopa iz neučinkovitih sistemov za daljinsko ogrevanje pod določenimi pogoji.
 
V skladu z določbami 58. člena ZSROVE ima odjemalec na sistemu daljinskega ogrevanja pravico do odklopa od sistema le v primeru:
če sistem ni učinkovit na podlagi določb 45. točke prvega odstavka 3. člena ZSROVE in 
če je stavba odjemalca, ki jo želi odklopiti, skoraj ničenergijska ali energetsko še učinkovitejša. 
 
Pravica do odklopa se nanaša na stavbo kot celoto. V primeru večstanovanjskih stavb ali stavb z več enotami je mogoč le odklop celotne stavbe.
 
Namen določb je spodbujati učinkovito rabo energije in rabo trajnostnih ter obnovljivih virov energije tako pri distributerju toplote kot tudi pri odjemalcu, ki ga določbe zakonodaje prednostno spodbujajo v izvajanje ukrepov povečevanja energetske učinkovitosti stavb in zmanjšanje rabe energije.
Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 09:56
Datum posodobitve
02.04.2024 08:43
Ključne besede
odklop toplota drugi energetski plini
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki