Kakovost in zanesljivost oskrbe

Kakovost oskrbe

Kakovost in zanesljivost oskrbe mora distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo distribucije toplote, opredeliti v sistemskih obratovalnih navodilih, izvajalec tržne distribucije pa v splošnih pogodbenih pogojih.

 

Zanesljivost oskrbe

Distributer mora s primernimi ukrepi zagotoviti zanesljivost obratovanja distribucijskega sistema z zagotavljanjem zadostne zmogljivosti in zanesljivosti sistema ter zanesljivost dobave toplote ali drugih energetskih plinov v sistem.

Pri tem mora zagotoviti sprejemanje informacij odjemalcev o motnjah na sistemu pri dobavi energije in na zahtevo odjemalca odpraviti motnjo, ki onemogoča odjem toplote ali drugih energetskih plinov v dogovorjeni količini in kakovosti v najkrajšem možnem času.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 09:08
Datum posodobitve
05.11.2019 10:05
Ključne besede
kakovost napetosti toplota drugi energetski plini
Področja
Poslovni odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki