Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Svet Agencije za energijo je na 98. redni seji sveta 15. decembra 2022 sprejel Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 161/22.

 
POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejeti akt, pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
16.12.2022
Datum zaključka:
16.12.2022
Datum objave
16.12.2022 12:16
Datum posodobitve
03.01.2023 14:56
Ključne besede
tarifni sistem obračun omrežnine
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Maloprodajni trg Uveljavitev pravil Energetske storitve Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)