Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029
Skladno z Energetskim zakonom mora neodvisni operater prenosnega sistema vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Pri pripravi razvojnega načrta mora operater prenosnega sistema (družba Plinovodi, d.o.o.) upoštevati obstoječo ter predvideno ponudbo in povpraševanje, razvojni načrt pa mora vsebovati tudi učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

 

Agencija je skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

 

Agencija bo po končanem posvetovalnem postopku objavila prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke ter pozvala operaterja prenosnega sistema k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta. K ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta bo agencija izdala soglasje.

 

Rok za oddajo pripomb na razvojni načrt je 15. julij 2019.

 

Svoje pripombe in predloge na razvojni načrt pošljite na naslov:

 

Agencija za energijo
Strossmayerjeva 30
2000 Maribor

 

oziroma na e-naslov:
info@agen-rs.si


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
12.06.2019
Datum zaključka:
15.07.2019
Datum objave
12.06.2019 10:02
Datum posodobitve
16.07.2019 10:51
Ključne besede
razvojni načrti prenosni sistem javno posvetovanje
Področja:
Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (pričakuje se odločitev)