Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021-2030

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021–2030

 

Skladno z Energetskim zakonom mora neodvisni operater prenosnega sistema vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Pri pripravi razvojnega načrta mora operater prenosnega sistema (družba Plinovodi, d.o.o.) upoštevati obstoječo ter predvideno ponudbo in povpraševanje, razvojni načrt pa mora vsebovati tudi učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

 

Skladno z veljavno zakonodajo smo pripravili posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

 

Po končanem posvetovalnem postopku bodo prejete pripombe in predlogi oziroma njihovi povzetki objavljeni, operater prenosnega sistema pa bo pozvan k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta. K ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta bo izdano soglasje.

 

Rok za oddajo pripomb je 13. julij 2020.

 

 

Objava rezultatov javnega posvetovanja o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021–2030

 

Agencija je v obdobju od 11. junija 2020 do 13. julija 2020 skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k razvojnemu načrtu.

 

V posvetovalnem postopku je bila prejeta ena pripomba, ki jo v celoti objavljamo.

 

Agencija bo v nadaljevanju preverila, ali desetletni razvojni načrt pokriva potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene v posvetovalnem postopku, in ali je razvojni načrt skladen z nezavezujočim desetletnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo (Ten Year Network Development Plan 2020 – ENTSOG).

 

O svojih ugotovitvah bo agencija obvestila operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. K ustrezno dopolnjenemu oziroma spremenjenemu razvojnemu načrtu bo izdano soglasje.

 

Prejete pripombe oziroma predlogi:

  • Elektro Maribor Energija Plus d.o.o.

 

10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021–2030 potrjen

 

Agencija je 19. 3. 2021 izdala soglasje k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021–2030.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
11.06.2020
Datum zaključka:
13.07.2020
Datum objave
11.06.2020 08:41
Datum posodobitve
09.04.2021 09:13
Ključne besede
razvojni načrti prenosni sistem javno posvetovanje plinovodi
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)