Javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina

Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) začenja javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina.

 

Agencija izdaja soglasje k upravičenim stroškom in virom za pokrivanje upravičenih stroškov operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina ter med drugim določa tudi njegov reguliran donos. Skladno z Energetskim zakonom je reguliran donos operaterja sistema odvisen tudi od narave in tveganosti dejavnosti operaterja sistema in regulirane strukture virov financiranja ter od učinkovitosti uporabe sistema.
Predlagan izračun učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina temelji na izračunu učinkovitosti uporabe obstoječega prenosnega sistema in načrtovane nove prenosne infrastrukture.

 

Agencija meni, da bo uporaba Metodologije izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema dolgoročno pripomogla k še bolj racionalnemu načrtovanju in izgradnji prenosnega sistema ter posledično k večji učinkovitosti uporabe prenosnega sistema.

 

V posvetovalnem postopku želi agencija pridobiti mnenja, pripombe in predloge uporabnikov prenosnega sistema, operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, širše strokovne javnosti in drugih zainteresiranih strani o predlagani metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema. Še zlasti želi pridobiti odgovore na vprašanja, ki so vsebovana v posvetovalnem dokumentu.

 

Agencija bo prejete odgovore, predloge in pripombe na posvetovalni dokument objavila na svoji spletni strani ter po njihovi proučitvi oblikovala končno verzijo predmetne metodologije.

 

Metodologija izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina bo vključena v novi akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, ki bo v javnem posvetovanju predvidoma v decembru 2020.

 

Rok za oddajo pripomb na predlagano metodologijo je 28. oktober 2020.
Svoje pripombe in predloge pošljite na naslov:

 

Agencija za energijo
Strossmayerjeva 30
2000 Maribor

 

oziroma na e-naslov:
info@agen-rs.si

 

Objava odzivov na javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina

 

Agencija je v obdobju od 13. oktobra 2020 do 28. oktobra 2020 pripravila javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina.

 

V posvetovalnem postopku je agencija prejela pripombe dveh podjetij, ki jih v celoti objavlja.

 

Agencija bo prejete pripombe proučila in jih po svoji presoji upoštevala v osnutku novega akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, ki bo v javnem posvetovanju predvidoma v decembru 2020.


Prejete pripombe oziroma predlogi:

  • Plinovodi d.o.o.
  • Adriaplin d.o.o.

 

 

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

Svet Agencije za energijo je na 80. redni seji 18. marca 2021 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina. Več najdete tukaj.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
13.10.2020
Datum zaključka:
18.03.2021
Datum objave
13.10.2020 09:01
Datum posodobitve
04.04.2022 15:03
Ključne besede
metodologija zemeljski plin prenosni sistem učinkovitost
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)