Javno posvetovanje o spremembah in dopolnitvah 10-letnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031

Zaradi novih izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi vojne v Ukrajini, z vsemi možnimi oziroma pretečimi posledicami tudi na področju oskrbe s plini, je operater prenosnega sistema (Plinovodi d.o.o.) z namenom takojšnjega odziva in sprejetja potrebnih ukrepov agenciji v odobritev predlagal spremembe in dopolnitve Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031, h kateremu je agencija novembra 2021 dala soglasje.

 

Skladno z Zakonom o oskrbi s plini mora neodvisni operater prenosnega sistema vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Pri pripravi razvojnega načrta mora operater prenosnega sistema upoštevati obstoječo ter predvideno ponudbo in povpraševanje, razvojni načrt pa mora vsebovati tudi učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

 

Agencija je skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženim spremembam in dopolnitvam razvojnega načrta. Po končanem posvetovalnem postopku bomo prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke objavili ter pozvali operaterja prenosnega sistema k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta. K ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta bo izdano tudi soglasje.

 

Svoje pripombe k predlogu razvojnega načrta pošljite na naslov info@agen-rs.si do 18. aprila 2022.

 

Objava rezultatov javnega posvetovanja o spremembah in dopolnitvah 10-letnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031

 

Agencija je v obdobju od 11. 4. 2022 do 18. 4. 2022 skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k razvojnemu načrtu.

 

Agencija v posvetovalnem postopku ni prejela nobene pripombe oziroma predloga zainteresiranih strani.

 

Agencija bo v nadaljevanju proučila, ali je desetletni razvojni načrt skladen s slovensko zakonodajo in z nezavezujočim desetletnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo (Ten Year Network Development Plan 2020 – ENTSOG).

 

Agencija bo o svojih ugotovitvah obvestila operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Plinovodi, d.o.o.). K ustrezno dopolnjenemu oziroma spremenjenemu razvojnemu načrtu bo agencija izdala soglasje.

 

 

10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031, Spremembe in dopolnitve, marec 2022, potrjen

Agencija je 4. 5. 2022 izdala soglasje k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031, Spremembe in dopolnitve, marec 2022.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
11.04.2022
Datum zaključka:
18.04.2022
Datum objave
08.04.2022 13:41
Datum posodobitve
08.06.2022 10:03
Ključne besede
razvojni načrti prenosni sistem javno posvetovanje plinovodi
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)