Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

 

Agencija je nacionalni regulativni organ Republike Slovenije na področju trga z energijo, ki skladno z evropsko in slovensko zakonodajo določa metodologijo za določitev prenosnih tarif zemeljskega plina in potrjuje predlagane tarifne postavke omrežnine operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.


Agencija je skladno z 28. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/460 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin povabila vse zainteresirane strani, da do vključno 30. oktobra 2018 podajo svoja mnenja k oblikovanim stopnjam multiplikatorjev, sezonskih faktorjev in popustov. Po proučitvi prejetih odzivov je agencija pripravila utemeljeno odločitev glede upoštevanja predlaganih dopolnitev in sprememb. Prejeti odzivi so dostopni med objavljenimi dokumenti, sprejeta odločitev pa je objavljena tukaj.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
30.08.2018
Datum zaključka:
30.10.2018
Datum objave
30.08.2018 14:00
Datum posodobitve
08.04.2019 10:54
Ključne besede
določitev omrežnine operater prenosnega sistema javno posvetovanje omrežnina za prenostni sistem
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)