Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

Agencija za energijo skladno z 28. členom Uredbe 2017/460 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin vabi vse zainteresirane strani, da podajo mnenje k oblikovanim stopnjam multiplikatorjev, sezonskih faktorjev in popustov za tarifno obdobje 2024 do vključno 14. avgusta 2023. 


Po končanem posvetovanju bo agencija prejete odzive objavila na svoji spletni strani ter po njihovi proučitvi oblikovala odločitev o vidikih multiplikatorjev, sezonskih faktorjev in popustov. 


Sprejeti multiplikatorji, sezonski faktorji in popusti bodo objavljeni v aktu agencije, ki se nanaša na obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
04.07.2023
Datum zaključka:
14.08.2023
Datum objave
04.07.2023 11:40
Datum posodobitve
04.07.2023 12:04
Ključne besede
omrežnina operater prenosnega sistema multiplikatorji sezonski faktorji
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Odprto