Posvetovanje z uporabniki omrežja o novi relevantni točki prenosnega sistema zemeljskega plina

Agencija za energijo je od operaterja prenosnega sistema prejela vlogo za potrditev nove relevantne točke prenosnega sistema, in sicer vstopne točke Rogatec.

 

V skladu s četrtim odstavkom 18. člena Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (v nadaljevanju uredba) je agencija pred potrditvijo relevantnih točk izvedla posvetovanje z uporabniki. V posvetovalnem postopku agencija ni prejela nobenih pripomb oziroma predlogov, zato je 21. 9. 2018 z odločbo potrdila novo relevantno točko.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
20.08.2018
Datum zaključka:
14.09.2018
Datum objave
30.08.2018 09:21
Datum posodobitve
08.04.2019 10:59
Ključne besede
veleprodajni trg zemeljski plin prenosni sistem posvetovalni dokument relevantne točke
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Veleprodajni trg Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)