Samoocena in razvojne možnosti slovenskega veleprodajnega trga z zemeljskim plinom

Agencija je pripravila posvetovalni dokument, ki podaja izhodišča za javno obravnavo o trenutnih razmerah in prihodnjih razvojnih možnostih slovenskega veleprodajnega trga z zemeljskim plinom.

 

Posvetovalni dokument podaja izhodišča za javno obravnavo o trenutnih razmerah in prihodnjih razvojnih možnostih slovenskega veleprodajnega trga z zemeljskim plinom. Dokument temelji na analizi Regionalnega centra za raziskave energetske politike (REKK) in prispevkov udeležencev internega posvetovanja, ki ga je februarja 2018 organizirala Agencija za energijo. S to analizo agencija izpolnjuje svojo zavezanost periodični samoocenitvi delovanja trga in hkrati upošteva možne strukturne reforme, kot to določa AGTM (ACER-jev ciljni model trga z zemeljskim plinom).

 

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenja udeležencev trga in širše javnosti o trenutnem stanju na slovenskem trgu z zemeljskim plinom kot tudi mnenja, stališča in razmišljanja o možnem oziroma želenem razvoju slovenskega trga zemeljskega plina v okviru možnih povezav.

 

Posredovanje mnenj, stališč in predlogov je bilo možno do vključno 11. maja 2018, posvetovalni postopek se je končal z javno delavnico 16. maja 2018.

 

Na podlagi javnega posvetovanja je bil oblikovan končni dokument, ki je objavljen med dokumenti.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
23.04.2018
Datum zaključka:
10.05.2018
Datum objave
23.04.2018 15:35
Datum posodobitve
25.09.2018 11:50
Ključne besede
veleprodajni trg zemeljski plin spajanje trgov posvetovalni dokument
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)