Pregled veleprodajnega trga z energijo v drugi polovici leta 2021

Rast cen na veleprodajnih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom se je v drugi polovici leta stopnjevala.

22.03.2022 | 11:02 Preberi več

Sprejet splošni akt za področje obračunavanja omrežnine za zemeljski plin

Svet Agencije za energijo je sprejel Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina.

25.02.2022 | 09:10 Preberi več

Obvestilo za stranke

Seznanjamo vas z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, s katerim je podaljšana veljavnost v nadaljevanju navedenih začasnih ukrepov, ki vplivajo tudi na uveljavljena procesnopravna razmerja med organi in strankami v upravnih postopkih.

21.02.2022 | 11:30 Preberi več

Cene toplote iz distribucijskih sistemov toplote v Sloveniji – februar 2022

Agencija je pripravila pregled trenutnih maloprodajnih cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za ogrevanje stanovanjskih prostorov in pripravo sanitarne tople vode za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote v večstanovanjski stavbi v devetih izbranih slovenskih občinah za februar 2022.

16.02.2022 | 09:53 Preberi več

Objava predloga splošnega akta agencije

Agencija objavlja predlog Akta o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

15.02.2022 | 13:43 Preberi več

Sprejet splošni akt – določitev metodologije za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev

Svet Agencije za energijo je na 88. redni seji sveta 27. januarja 2022 sprejel Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev.

31.01.2022 | 10:40 Preberi več

Objava predloga splošnega akta agencije

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na določitev metodologije za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev.

20.01.2022 | 14:37 Preberi več

Cene toplote iz distribucijskih sistemov toplote v Sloveniji - januar 2022

Povprečna maloprodajna cena toplote (PMPC) za ogrevanje stanovanjskih prostorov in pripravo sanitarne tople vode za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote v večstanovanjski stavbi je v januarju 2022 znašala 113,87 EUR/MWh.

17.01.2022 | 13:34 Preberi več

Pojasnila Agencije za energijo glede uvrščanja odjemalcev in cen zemeljskega plina v primeru skupnih kotlovnic

Vzroka razlikovanja ponudbenih cen dobave zemeljskega plina ne gre iskati v razvrščanju odjemalcev med gospodinjske ali poslovne odjemalce, temveč v količinah zemeljskega plina, ki jih ima dobavitelj zakupljene za določeno časovno obdobje.

13.01.2022 | 13:25 Preberi več

Javni poziv za vstop v podporno shemo - december 2021

Agencija objavlja deseti javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Prijava projektov je možna do 15. februarja 2022.

29.12.2021 | 14:10 Preberi več