Elektromobilnost

V času vse večjih potreb po energiji ter naraščajočega vpliva lokalnega in globalnega onesnaževanja na okolje in prebivalstvo je učinkovita raba energije ključnega pomena za zagotavljanje boljših življenjskih pogojev sedanjim in bodočim generacijam. Sektor prometa je največji porabnik končne energije in eden večjih onesnaževalcev okolja in tako posredno ali neposredno vpliva na življenje vsakega posameznika v sodobni družbi.

 

Zastavljenih globalnih ciljev v zvezi z zniževanjem rabe energije in omejevanjem emisij škodljivih snovi v okolje ne bo mogoče doseči brez korenitih sprememb na področju mobilnosti. Potencial prehoda na okolju prijazne oblike mobilnosti, kot so kolesarjenje, pešačenje in uporaba javnega prevoza, je pri tem daleč prešibek, da bi lahko izničil posledice hitro naraščajočega prometa z osebnimi vozili, kar velja tako na svetovni ravni kot tudi v Sloveniji. Za izničenje negativnih učinkov zaradi večjega števila vozil in z njimi prevoženih kilometrov je treba bistveno zmanjšati povprečno porabo energije in izpuste na prevoženi kilometer - to pa je mogoče le z novimi tehnologijami oziroma novimi oblikami mobilnosti. Elektromobilnost in infrastruktura za polnjenje električnih vozil sta sicer danes še v vmesni fazi razvoja, zato se ju bo v omenjenem obdobju sprva preizkušalo, spremljalo njun razvoj in razvijalo rešitve za vpeljavo v prakso. Vendar pa je treba za uspešno vpeljavo premostiti tudi netehnološke ovire, tj. pripraviti in uvesti ustrezne regulativne spremembe.

 

Hitro uvajanje elektromobilnosti v sektor prometa bi lahko bilo za obratovanje elektroenergetskega sistema velik izziv. Brez nadzora nad polnjenjem električnih vozil bo prišlo v elektroenergetskem sistemu do preobremenitev predvsem na lokacijah, kjer pričakujemo visoko gostoto polnilnih postaj (strnjena naselja enodružinskih hiš, garažne hiše, parkirišča) in na podeželskem delu omrežja. Zato bodo potrebna ustrezna vlaganja ali rešitve, ki bodo zmanjšale omenjene učinke polnjenja električnih vozil na omrežje.

 

Za lažje razumevanje tematike, pomoč pri oblikovanju programov s tega področja in za vzpostavitev pogojev za učinkovito uvajanje elektromobilnosti je agencija zato opravila dva cikla javnega posvetovalnega procesa o elektromobilnosti v skladu z modelom AREDOP.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 13:25
Datum posodobitve
24.02.2022 16:05
Ključne besede
elektromobilnost poraba energije učinkovita raba
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja Energetske storitve