Zakonodaja

V tem poglavju so predstavljeni najpomembnejši pravni viri s področja električne energije. Z uveljavitvijo EZ-1 so prenehali veljati določeni predpisi in splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, našteti v 518. in 554. členu EZ-1, ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih predpisov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, izdanih na podlagi EZ-1.

Meta informacije
Datum objave
13.10.2014 10:30
Datum posodobitve
21.09.2017 06:54
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zakonodaja