Kodeksi omrežja

V skladu z določili Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 je evropsko združenje sistemskih operaterjev za električno energijo ENTSO-E zadolženo za pripravo kodeksov omrežij, ki bodo po sprejetju na ravni Evropske komisije postali zavezujoče uredbe na območju evropskega gospodarskega prostora. Uredba predvideva, da kodeksi omrežja urejajo naslednja področja:

 • pravila glede varnosti in zanesljivosti omrežja, vključno s pravili o tehničnih rezervnih zmogljivostih prenosa za zanesljivo obratovanje omrežja;
 • pravila o priključevanju na omrežje;
 • pravila za dostop tretjih strani;
 • pravila glede izmenjave podatkov in poravnave;
 • pravila glede medobratovalnosti;
 • operativne postopke v izrednih razmerah;
 • pravila za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti;
 • pravila glede trgovanja, povezana s tehničnim in operativnim zagotavljanjem storitev za dostop do omrežja ter z izravnavo odstopanj;
 • pravila glede preglednosti;
 • pravila glede izravnave, tudi z omrežjem povezana pravila glede rezervne električne energije;
 • pravila glede usklajenih tarifnih struktur za prenos, vključno z lokacijskimi signali in pravili glede nadomestil med operaterji prenosnega sistema, ter
 • energetsko učinkovitost električnih omrežij.

 

ENTSO-E izdela kodekse omrežij na podlagi nezavezujočih okvirnih smernic pa posamezna področja, ki jih pripravi Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). Postopek sprejemanja kodeksov omrežja v obliki zavezujočih uredb na ravni EU izvaja Evropska komisija v komitološkem postopku.

Meta informacije
Datum objave
18.05.2016 15:21
Datum posodobitve
24.02.2022 16:06
Ključne besede
kodeksi omrežja
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Pravila in standardi Javna posvetovanja