Pametna omrežja

Pametno omrežje (angl. Smart Grid) je tisto omrežje, ki lahko stroškovno učinkovito vključuje karakteristike in dejavnosti vseh uporabnikov, ki so nanj priključeni – proizvajalci, odjemalci in tisti, ki so hkrati oboje, z namenom, da se zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnostni sistem energetskega omrežja z nizkimi izgubami, visoko stopnjo kakovosti in zanesljivosti oskrbe.

 

Vse do pred nekaj leti je elektroenergetski sistem deloval po uveljavljenem načinu proizvodnje električne energije v velikih proizvodnih enotah in prenosa ter distribucije energije do končnih odjemalcev. Vključevanje razpršenih virov proizvodnje iz obnovljivih virov, elektromobilnost, zahteve po učinkovitejši rabi energije in aktivnejši vlogi odjemalcev pa postavljajo pred načrtovalce elektroenergetskega sistema kopico novih izzivov. Pri pametnih omrežjih gre za skupek tehnologij, storitev in konceptov - od naprednega merjenja in pametnih števcev do prilagajanja odjema električnega omrežja, aktivnih omrežij, elektromobilnosti in hranilnikov energije.

 

Pametna omrežja bodo s svojim razvojem v prihodnje vplivali tudi na način reguliranja. Zato agencija nadaljuje z delom skladno s sprejetimi usmeritvami za aktivno reguliranje energetskih dejavnosti in omrežij prihodnosti (AREDOP), katerih namen je proučitev in nato sprotno in pravočasno uvajanje ustreznih rešitev v regulativno prakso in s tem izboljševanje reguliranja. Uvedba koncepta pametnih omrežij bo omogočila prilagodljivost (zadovoljevanje potreb odjemalcev z odzivi na njihove potrebe in zahteve), dostopnost (omogočanje priključevanja na omrežje vsem uporabnikom), zanesljivost dobave električne energije (zagotavljanje in izboljševanje zanesljivosti in kakovosti) in ekonomičnost. V koncept pametnih omrežij sodijo tudi vlaganja na področju naprednih sistemov merjenja. Pilotni projekti in rezultati analize stroškov in koristi so pokazali, da napredni sistemi merjenja električne energije ponujajo mnogo več od samega merjenja in posredovanja merilnih podatkov in da je zaradi nižjih stroškov obratovanja smotrno pristopiti k njihovi uvedbi pri vseh uporabnikih.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 13:19
Datum posodobitve
28.11.2019 12:04
Ključne besede
pametna omrežja smart grids aredop
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja Energetske storitve