O agenciji

Agencija na slovenskem energetskem trgu

Z vstopom v EU je Slovenija postala del enotnega trga tudi na področju energetike, zato je morala vzpostaviti evropsko primerljiv energetski sistem. Tako smo na podlagi direktiv in uredb EU uvedli liberalizacijo energetskega trga, s čimer se je z jasno določenimi pravili omogočil razvoj konkurence med udeleženci na trgu. Agencija je v skladu z določili zakonodaje ustanovljena kot regulator slovenskega energetskega trga in je tako odgovorna za pripravo in skladnost teh pravil.

 

Naloga regulatorja je vzpostavljanje razmer za razvoj konkurenčnosti in zagotavljanje njenega delovanja ob upoštevanju zahtev za trajno, zanesljivo in kakovostno oskrbo. Z namenom, da deluje v interesu vseh udeležencev na trgu, mora biti regulator politično in finančno neodvisen, zato se agencija ne financira iz državnega proračuna, pač pa iz sredstev omrežnine.

 

Meta informacije
Datum objave
29.09.2014 07:00
Datum posodobitve
23.11.2022 10:10
Področja
Drugo