Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina

17.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 17.12.2014 29.12.2014 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembi Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

01.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2014 08.12.2014 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

01.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2014 08.12.2014 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije

26.11.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.11.2014 08.12.2014 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije

26.11.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.11.2014 08.12.2014 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Javna obravnava aktov