Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

11.04.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.04.2018 11.05.2018 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

02.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.02.2018 16.02.2018 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

01.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.02.2018 03.03.2018 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

01.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.02.2018 03.03.2018 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

01.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.02.2018 03.03.2018 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov