Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom - druga javna obravnava

11.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.05.2020 22.05.2020 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom – druga javna obravnava

11.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.05.2020 22.05.2020 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

06.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.05.2020 18.05.2020 9

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

14.01.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 14.01.2020 20.01.2020 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom - prva javna obravnava

23.12.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 23.12.2019 23.01.2020 4

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov