Akt o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

27.11.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.11.2017 11.12.2017 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

20.11.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.11.2017 01.12.2017 7

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

20.09.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.09.2017 04.10.2017 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

13.06.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.06.2017 31.07.2017 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

22.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 23.11.2016 02.12.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov