Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom - prva javna obravnava

23.12.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 23.12.2019 23.01.2020 4

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

30.09.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 30.09.2019 30.10.2019 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

19.06.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 19.06.2019 05.07.2019 4

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

07.02.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 07.02.2019 08.03.2019 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

26.11.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.11.2018 07.12.2018 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov