Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

18.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 21.11.2016 30.11.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

16.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.11.2016 25.11.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

14.06.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.07.2016 02.08.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem drugih energetskih plinov

11.03.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 14.03.2016 11.04.2016 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Distribucija Javna obravnava aktov Zakonodaja Drugi energetski plini

Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

07.01.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 07.01.2016 11.01.2016 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov Zakonodaja