Akt o merilih za odstopanja od zahtev iz evropskih uredb za priključevanje na elektroenergetsko omrežje

16.11.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.11.2018 30.11.2018 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

18.05.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.11.2017 08.12.2017 4

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

18.05.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.11.2017 08.12.2017 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

11.04.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.04.2018 11.05.2018 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

02.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.02.2018 16.02.2018 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov