Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

01.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.02.2018 03.03.2018 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

01.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.02.2018 03.03.2018 6

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

01.02.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.02.2018 03.03.2018 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

27.11.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.11.2017 11.12.2017 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

20.11.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.11.2017 01.12.2017 7

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov