Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

24.07.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 24.07.2015 25.08.2015 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov Zakonodaja

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

24.07.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 24.07.2015 25.08.2015 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov Zakonodaja

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

26.05.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 10.06.2015 11.07.2015 22

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina

16.04.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 17.04.2015 06.05.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

01.04.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.04.2015 17.04.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov