Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

20.09.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.09.2017 04.10.2017 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

13.06.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.06.2017 31.07.2017 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

22.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 23.11.2016 02.12.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

18.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 21.11.2016 30.11.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

16.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.11.2016 25.11.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov