Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina

16.04.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 17.04.2015 06.05.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

01.04.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.04.2015 17.04.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

23.03.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 24.03.2015 03.04.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom

17.03.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 17.03.2015 01.04.2015 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Obnovljivi viri energije Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

27.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.02.2015 20.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov