Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina

11.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.02.2015 13.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

05.01.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.01.2015 09.01.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina

17.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 17.12.2014 29.12.2014 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembi Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

01.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2014 08.12.2014 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

01.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2014 08.12.2014 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov