Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

26.05.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 10.06.2015 11.07.2015 22

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina

16.04.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 17.04.2015 06.05.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

01.04.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.04.2015 17.04.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

23.03.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 24.03.2015 03.04.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom

17.03.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 17.03.2015 01.04.2015 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Obnovljivi viri energije Javna obravnava aktov