Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

27.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.02.2015 20.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom

27.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.02.2015 16.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

12.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 12.02.2015 16.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina

11.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.02.2015 13.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

05.01.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.01.2015 09.01.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov