Javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina

13.10.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.10.2020 18.03.2021 4

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina. Izračun učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina bo podlaga za izpolnitev zahteve petega odstavka 251. člena Energetskega zakona, ki določa, da je reguliran donos operaterja sistema med drugim odvisen tudi od učinkovitosti uporabe sistema. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se uporabnikom sistema in operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženi metodologiji.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021-2030

11.06.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.06.2020 13.07.2020 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021–2030. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Vzpostavitev trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji - Izhodišča

22.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.07.2019 22.05.2020 7

Agencija za energijo je posvetovalni dokument nadgradila z določenimi vsebinami, stališči in pojasnili v ciljno izhodiščno strokovno podlago. Ta podaja konkretne predloge rešitev oziroma predloge ukrepov za odpravo regulativnih ovir, ki negativno vplivajo na razvoj trga in novih vlog na njem. Javno posvetovanje se nadaljuje z obravnavo izbranih ožjih tematskih sklopov in se bo predvidoma zaključilo v letu 2020. Agencija za energijo bo v okviru posvetovalnega procesa objavljala svoja stališča agencije glede implementacije trga s prožnostjo na nacionalni ravni, kakor tudi glede drugih vidikov, ki jih naslavlja sveženj Čista energija za vse Evropejce.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

03.04.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 03.04.2020 04.05.2020 10

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenje nacionalnih regulativnih organov neposredno povezanih držav članic in drugih zainteresiranih strani o predlaganih multiplikatorjih, sezonskih faktorjih, ter popustih za zakup prekinljive zmogljivosti.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029

12.06.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 12.06.2019 15.07.2019 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Prikazujem 6 - 10 od 22 rezultatov.