Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

30.08.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 30.08.2018 30.10.2018 7

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenje nacionalnih regulativnih organov neposredno povezanih držav članic in drugih zainteresiranih strani o predlaganih multiplikatorjih, sezonskih faktorjih, ter popustih za zakup prekinljive zmogljivosti.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja

Posvetovanje z uporabniki omrežja o novi relevantni točki prenosnega sistema zemeljskega plina

30.08.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.08.2018 14.09.2018 1

Namen posvetovalnega postopka je seznanitev uporabnikov prenosnega sistema zemeljskega plina z načrtovano novo relevantno točko in v zvezi s tem pridobiti različna mnenja in predloge.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Veleprodajni trg Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019-2028

12.06.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.06.2018 16.07.2018 2

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Samoocena in razvojne možnosti slovenskega veleprodajnega trga z zemeljskim plinom

23.04.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 24.04.2018 11.05.2018 6

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenja udeležencev trga in širše javnosti o trenutnem stanju na slovenskem trgu z zemeljskim plinom kot tudi mnenja, stališča in razmišljanja o možnem oziroma želenem razvoju slovenskega trga zemeljskega plina v okviru možnih povezav.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027

06.06.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.06.2017 10.07.2017 1

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Prikazujem 11 - 15 od 22 rezultatov.