Vzpostavitev trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji - Izhodišča

Cilje iz zakonodajnega svežnja Čista energija za vse Evropejce bo mogoče doseči le z uvajanjem prožnosti na področjih rabe, proizvodnje in shranjevanja energije. Trenutno je v ospredju predvsem prožnost na področju električne energije. Pri tem sta gonilna elementa potrebnih sprememb  učinkovita vzpostavitev trga s prožnostjo ter aktivno vključevanje vse večjega števila odjemalcev, ki bodo s svojim prostovoljnim sodelovanjem aktivno sooblikovali trg. Evropski regulatorji močno podpirajo zasnovo trga, ki zagotavlja, da vsi viri prožnosti prispevajo k blaženju povečane intermitence in spreminjajočih se vzorcev odjema ter da se ob tem uporabijo vse možnosti, ki jih omogočajo nove tehnologije, zato v svojih priporočilih  predlagajo določene zakonodajne spremembe ob upoštevanju nacionalnih specifik.

 

Na podlagi dolgoročne vizije bo v letu 2050 odjemalec polno angažiran v omrežnih in tržnih dejavnostih (v kontekstu nudenja prožnosti), energetski sistemi, v katere so integrirani najrazličnejši viri, so medsebojno integrirani (pretvorba energije za potrebe sezonske hrambe), digitalizacija je prisotna vsepovsod, odjemalec polno izkorišča povezljivost, komunikacije, analitiko in digitalizacijo, operaterji na podlagi medsebojne koordinacije v realnem času izkoriščajo digitalno infrastrukturo in s pomočjo avtomatizacije zagotavljajo zanesljivo obratovanje sistema. Pričujoče posvetovanje se sicer osredotoča na začetno fazo prehoda v končno stanje prej omenjene vizije in obenem zožuje fokus na elektroenergetski sistem ter na trg z električno energijo.

 

 

Posvetovalni dokument  obravnava domeno trga s prožnostjo in z njim povezanih konceptov in vlog, v kateri igrajo ključno vlogo aktivni odjemalec, elektrooperaterja, dobavitelji oziroma odgovorni bilančnih skupin, agregatorji, ponudniki energetskih storitev ter operater trga. Dokument pa je namenjen tudi zakonodajalcu, izdajateljem sekundarne zakonodaje na področju trga z električno energijo, Informacijskemu pooblaščencu, znanosti in raziskovalcem, posameznikom in poslovnim subjektom, ki delujejo na trgu ali načrtujejo  rešitve IT za podporo poslovnim procesom na nacionalni, regionalni ali EU ravni .

 

Agencija želi z javnim posvetovanjem zagotoviti skupno raven razumevanja problematike in obsega potrebnih aktivnosti za uvajanje trga s prožnostjo pri vseh deležnikih v Sloveniji.

 

Gre za prvi, izhodiščni vsebinski sklop posvetovanja, katerega cilj je identificirati področja, ki so z vidika implementacije najbolj zahtevna ali problematična in bodo zahtevala podrobnejšo obravnavo v naslednjih namenskih sklopih: prvemu sklopu bodo tako sledili še drugi sklopi z izbranimi tematikami, ki jih bo agencija določila na podlagi izvedenega prvega – izhodiščnega sklopa. Javno posvetovanje se bo zaključilo v letu 2020, in sicer z izhodiščnim stališčem agencije glede implementacije trga s prožnostjo na nacionalni ravni kakor tudi glede drugih vidikov, ki jih naslavlja sveženj Čista energija za vse Evropejce.

 

* Opravljene so bile manjše oblikovne spremembe (sprememba verzije datotek iz 1.0 v 1.1).


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
05.07.2019
Datum zaključka:
31.12.2019
Datum objave
12.10.2017 12:48
Datum posodobitve
16.09.2019 15:42
Ključne besede
prilagajanje odjema sistemske storitve pametna omrežja nove energetske storitve aktivni odjemlec agregator varstvo osebnih podatkov trg s prožnostjo
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (pričakuje se odločitev)